ความรู้

เสาหลักแห่งการรักษา

โปรแกรมรักษามะเร็งแบบองค์รวมของเราตั้งอยู่บนสามเสาหลักแห่งการรักษา

ความรู้เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง ‘ความกลัว’ และ ‘ความศรัทธา’ และความศรัทธาก็คือการรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ซึ่งนั่นไม่ใช่การเชื่อ แต่คือการรู้

ความกลัวมักเกิดจากการไม่รู้หรือเชื่อว่าสิ่งที่ไม่จริงนั้นเป็นความจริง ดังนั้นเราจึงจัดทำส่วนความรู้นี้ขึ้นเพื่อให้คุณเพิ่มพูนความรู้ และด้วยความรู้นั้นคุณจึงมีความศรัทธาที่จำเป็นต่อการเอาชนะความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตของคุณ

ค้นคว้าเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์เสมอก่อนที่จะตกลงทำตามคำแนะนำของใครก็ตาม

หยุดก่อมะเร็ง
การรักษาแบบมุ่งเป้า
เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมะเร็งในรูปแบบใหม่