รู้จักกับทีมดูแลของเรา

Oasis Healing Asia มีทีมบุคลากรด้านสุขภาพที่ใส่ใจและมีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

หัวหน้าทีมแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา/แพทย์เฉพาะทางด้านการรักษามะเร็งแบบองค์รวม

ที่ปรึกษา/แพทย์แผนมะเร็งวิทยาเชิงบูรณาการ

หัวหน้าดูแลสุขภาวะทางจิต/อาจารย์ด้านโยคะ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและบุคคล

หัวหน้าแผนกพยาบาล

รองหัวหน้าแผนกพยาบาล

หัวหน้าฝ่ายประสานงานการดูแลผู้ป่วย

ประสานงานการดูแลผู้ป่วยและล่ามภาษาอาหรับ

ผู้ประสานงานดูแลผู้ป่วย

หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและโภชนาการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

หัวหน้าแผนกสวนล้างลำไส้

นักวิจัยทางการแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ (มะเร็งวิทยา)

พยาบาลวิชาชีพ (ไอซียู)

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ (มะเร็งวิทยา)

พนักงานผู้ช่วย

ต้องการรับความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ