สุขภาวะทางจิต

เนื้อหาโดยสรุป

สุขภาวะทางจิต

(การรักษาแบบองค์รวมผ่านวิถีชีวิตที่มีวินัย)

โปรแกรมการรักษาของเราเป็นรากฐานของแนวทางการรักษาแบบองค์รวมที่ Oasis Healing Asia เรามุ่งเน้นการปฏิบัติในทุกมิติของบุคลิกภาพเพื่อรักษาสาเหตุของการเจ็บป่วย จนก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่มีวินัยและทำจนเป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นไปโดยธรรมชาติรวมไปถึงการมีสติในการใช้ชีวิตในทุกขณะจิตว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและกลมกลืนไปกับธรรมชาติ เราอาจคิดว่ามะเร็งเป็นเพียงความเจ็บป่วยทางร่างกายเท่านั้น แต่นั่นยังห่างไกลจากความจริงนัก

นัยยะที่แท้จริงคือสุขภาพจิตนั้นเชื่อมโยงกับสุขภาพกายของเราอย่างหลี่กเลี่ยงไม่ได้ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และสาขาวิชาจิตประสาทภูมิคุ้มกันอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสภาวะจิตใจและระบบภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จิตใจส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของเราอย่างไร หัวข้อนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากหากเราเข้าใจว่าความเครียดส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานที่สำคัญอื่น ๆ ในร่างกายซึ่งจำเป็นต่อการเยียวยาและรักษาสุขภาพ

มนุษย์อย่างเรามีกลไกตอบสนองต่อความเครียดในร่างกายที่เรียกว่าการตอบสนองแบบ “สู้หรือหนี” การตอบสนองแบบเฉียบพลันนี้ออกแบบมาเพื่อเวลาที่เราตกอยู่ในอันตราย มันถูกกระตุ้นโดยการปล่อยฮอร์โมนบางชนิด เช่น คอร์ติซอลและอะดรีนาลีน ที่จะเตรียมร่างกายของเราให้อยู่รับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น หรือหลบหนีไปอย่างปลอดภัย เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น มันจะระงับการทำงานที่ไม่สำคัญในร่างกายชั่วคราว เช่น ระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหาร

ในยุคสมัยปัจจุบัน พวกเราหลายคนมีความเครียดเรื้อรัง และอยู่ในระบบการตอบสนองแบบ สู้หรือหนี (ซึ่งที่จริงมีไว้ใช้งานในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อช่วยให้เราอยู่รอดเท่านั้น) กลับกลายเป็นระบบนี้ถูกเปิดใช้งานระยะยาว และส่งผลกระทบด้านลบอย่างกว้างขวางโดยภาวะความเครียดเรื้อรังมีผลต่อจิตใจและร่างกายและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด “โรค” เรื้อรังส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการหยุดยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เติบโตและแพร่กระจาย

นอกจากนี้ บุคคลใดก็ตามที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะต้องรับมือกับความเครียดทางอารมณ์และความกลัวเกี่ยวกับการวินิจฉัยที่อันตรายถึงชีวิตนี้อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนจัดการกับความเครียดและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตของพวกเขาระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมการบำบัด

กุญแจสำคัญในการรักษาส่วนใหญ่อยู่ที่จิตใจ และต้นตอของมะเร็งอยู่ที่จิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณ (psychospiritual)

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยที่ไม่หาวิธีจัดการกับระดับความเครียดและรักษาบาดแผลทางจิตใจมักมีโอกาสในการรักษาได้สำเร็จที่ต่ำกว่า หากจิตใจอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดหรือวิตกกังวลสูง ประสิทธิภาพของการรักษาทางกายภาพก็จะลดลง

ดร. โธมัส โลดี ผู้ก่อตั้ง Oasis มักจะย้ำเตือนผู้ป่วยเสมอว่ากุญแจสำคัญในการรักษาส่วนใหญ่อยู่ที่จิตใจ และต้นตอของมะเร็งนั้นอยู่ที่จิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณ (psychospiritual)

ถ้าหากเราไม่จัดการกับโรคในระดับราก โอกาสในการรักษาได้อย่างสมบูรณ์จะลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ โอกาสที่จะเกิดโรคซ้ำก็จะเพิ่มขึ้นถึงแม้จะสามารถกำจัดมะเร็งทางกายภาพได้ก็ตาม ด้วยเหตุนี้การลดและการบริหารจัดการความเครียด การเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ และการพัฒนาทางจิตวิญญาณจึงเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวจากโรคมะเร็งได้อย่างสมบูรณ์และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งได้ในระยะยาว

แนวทางด้านสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีของเราเกิดขึ้นได้จากการนำวิถีชีวิตที่มีวินัยมาปรับใช้ตามแต่ละบุคคล – ปรับจังหวะชีวิตให้เข้ากับวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาความตระหนักรู้ การใช้ชีวิตอย่างตระหนักรู้ไม่เพียงแต่สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น แต่ยังทำให้เราสามารถจัดการและเผชิญกับกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีกลับมาได้

สรีรวิทยาทางจิตวิญญาณอธิบายว่าบุคคลประกอบด้วยบุคลิกภาพห้าชั้น (เปลือกหุ้ม):

 • กายที่รับอาหารหรือกายทางกายภาพ (Food body or physical body)
 • กายพลังงาน (Energy body)
 • กายจิต (Mental body)
 • กายปัญญา (Intellectual or wisdom body)
 • กายเป็นสุข (Blissful body)

เยื้อหุ้มทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงต่อกัน

เราต้องรักษาสมดุลของบุคลิกภาพทุกชั้นเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี แนวทางการรักษาแบบองค์รวม (holistic) และบูรณาการ (integrated) ด้วยทัศนคติเชิงบวกและความตระหนักรู้เท่านั้นที่จะสามารถรักษาได้

แง่มุมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการรักษาคือการไหลเวียนของพลังงาน พลังงานของเรามีการไหลเวียน 5 วิธีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมของอวัยวะหรือระบบในร่างกาย

 • พลังงานที่เคลื่อนที่ขึ้นและไหลเวียนรอบ ๆ หน้าอก
 • พลังงานที่เคลื่อนที่ลงและไหลเวียนบริเวณอุ้งเชิงกราน
 • พลังงานที่เคลื่อนที่เป็นแนวขวางและไหลเวียนจากไปมาจากฝั่งซ้ายและขวาบริเวณช่องท้อง
 • พลังงานที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมและไหลเวียนอยู่บริเวณแขนขาและศีรษะของเรา
 • พลังงานสำรองและไหลเวียนในกรณีฉุกเฉิน

หากเราสามารถบริหารให้พลังงานมีการไหลเวียนอย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนที่เป็นไปความต้องการในร่างกายของเรา เราก็จะสามารถทำให้อวัยวะทุกส่วนทำงานประสานกันได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถส่งพลังงานไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งโดยการโฟกัสหรือนำความตระหนักรู้ไปยังส่วนนั้นได้ เพราะเมื่อเรานำการตระหนักรู้ของเราไปจดจ่อที่ส่วนใด พลังงานก็จะติดตามไปที่ส่วนนั้น

พลังงานเหล่านี้ไหลผ่านช่องทางที่ละเอียดอ่อน (ระบบประสาท) ซึ่งแตกต่างจากไหลเวียนทางหลอดเลือดเพราะเราไม่สามารถมองเห็นทางกายภาพได้ เรามีช่องทางสำหรับการไหลเวียนทางพลังงานเหล่านี้มากมาย แต่มี 3 ช่องทางที่สำคัญที่สุดในการควบคุมกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจทั้งหมด วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อธิบายว่ามันคือระบบประสาท เราสามารถควบคุมหรือปรับสมดุลของระบบประสาทหรือสภาพร่างกายและจิตใจได้ด้วยเทคนิคการหายใจแบบต่าง ๆ

 • หยิน หรือพลังงานเพศหญิง หรือพลังงานพระจันทร์ ไหลเข้ารูจมูกซ้าย กระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
 • หยาง หรือพลังงานเพศชาย หรือพลังงานพระอาทิตย์ไหลเข้ารูจมูกขวา กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก
 • กระดูกสันหลังส่วนกลาง หรือสภาวะสมดุลซึ่งเป็นผู้เยียวยาทางจิตวิญญาณและทรงพลังอย่างมาก

การทำงานที่สมดุลของทุกเปลือกหุ้มหรือมิติ (ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจิตวิญญาณ) และมีการแจกจ่ายหรือการไหลเวียนของพลังงานที่เหมาะสมไปยังเซลล์ทุกเซลล์สามารถสนับสนุนสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของแต่ละบุคคลได้ การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ด้วยความตระหนักรู้ แนวทางที่ถูกต้อง และทัศนคติเชิงบวก เราสามารถพัฒนาเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพดีและมีความสุขได้ เทคนิคโยคะอันทรงพลังก็สามารถใช้เพื่อป้องกัน จัดการ และฟื้นฟูร่างกายได้

เทคนิคปฏิบัติแบบผสมผสานและบูรณาการ:

1. จรรยาบรรณทางสังคม – โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ของบุคคล ครอบครัว สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต

2. จรรยาบรรณส่วนบุคคล – สุขอนามัย การวิเคราะห์ตนเอง วินัย กิจวัตรประจำวันที่สมดุล

3. ท่าทาง/การเคลื่อนไหวร่างกาย – เนื่องจากอาการของมะเร็งอยู่ภายในร่างกายเสมอและค่อย ๆ เริ่มโจมตีอวัยวะโดยรอบ การเคลื่อนไหวร่างกายจึงมีความสำคัญมากต่อการช่วยรักษาอวัยวะอื่น ๆ ไว้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าออกซิเจนจะถูกส่งไปยังเซลล์

การเคลื่อนไหวด้วยความตระหนักรู้ช่วยพัฒนาให้เราเข้าใจและไวต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยในการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก และให้พลังในการต่อสู้กับความเจ็บป่วย รวมไปถึงช่วยให้ระบบน้ำเหลืองเริ่มทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

4. เทคนิคการหายใจ – เทคนิคเหล่านี้เป็นการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุด คุณสามารถจัดส่งออกซิเจนและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์ได้ด้วยการควบคุมการหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยฟอกเลือด ฟื้นฟูเซลล์ ขจัดสิ่งอุดตันจากเส้นประสาท ปรับสมดุลระบบประสาท และเพิ่มความเป็นด่างของเลือดตามธรรมชาติ

5. การนอนหลับโดยจิตใต้สำนึกหรือทางจิต – การเยียวยาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจ การปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างล้ำลึกเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว และบาดแผลทางจิตใจภายในจิตใต้สำนึกด้วย ระหว่างการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะเข้าสู่สภาวะจิตใต้สำนึกโดยการตัดการเชื่อมต่อจิตใจจากอวัยวะรับสัมผัส ซึ่งจะทำให้เกิดการผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและส่งเสริมการรักษาให้ดีขึ้น

6. ดีท็อกซ์ – มี 3 วิธีดีท็อกซ์โดยตรงสำหรับอวัยวะภายในโดยการใช้น้ำอุ่นผสมเกลือเพื่อทำความสะอาดรูจมูก ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ ช่วยขจัดเสมหะ น้ำมูกและกรดส่วนเกินออกจากร่างกาย ให้ความรู้สึกสดชื่นและบริสุทธิ์

แนวทางการดีท็อกซ์ที่ทรงพลังอีกสองประการมีไว้สำหรับจิตใจ เทคนิคการหายใจออกแรงช่วยทำความสะอาดสมองส่วนหน้าและปอด การจ้องเปลวไฟเป็นการดีท็อกซ์เช่นเดียวกับการทำสมาธิเพื่อขจัดความคิดเชิงลบ ความวิตกกังวล การนอนไม่หลับ และยังควบคุมความไม่สมดุลทางจิตใจและอารมณ์ได้โดยตรง

7. การทำสมาธิ – เราใช้เทคนิคการทำสมาธิที่หลากหลายตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การสร้างความเงียบสงบภายใน การรับรู้ลมหายใจ การรับรู้พื้นที่ของร่างกาย และ การสร้างมโนภาพ โดยเทคนิคการทำสมาธิเหล่านี้นั้นทรงพลังเป็นอย่างมากในการช่วยให้เกิดการยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท้าทายด้วยจิตที่นิ่งสงบและมีสันติสุข ส่วนใหญ่แล้วหากปฏิบัติตามคำแนะนำและความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะสามารถพบและกำจัดต้นตอของสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ สมองของเรานั้นผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขทั้งหมด ฮอร์โมนมีฤทธิ์ผ่อนคลายจิตใจและช่วยเพิ่มกระบวนการรักษาในระดับเซลล์

เพราะอารมณ์และสุขภาวะทางจิตเป็นส่วนสำคัญในการรักษามะเร็ง ดังนั้นในศูนย์ Oasis ของเราจึงมีการสอนเทคนิคจิตประสาทภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียนให้มีโอกาสฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันเพื่อให้พวกเขาไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ แต่ยังได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนบำบัดภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและสามารถพัฒนาอุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย ทำให้ใจให้สงบ และคิดบวกเพื่อส่งเสริมการรักษาผ่านเทคนิคที่เรียบง่ายและมีผลการวิจัยรับรอง

อ่านเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา

อ้างอิง

Basso L, Boecking B, Neff P, Brueggemann P, El-Ahmad L, Brasanac J, Rose M, Gold SM, Mazurek B. Negative Associations of Stress and Anxiety Levels With Cytotoxic and Regulatory Natural Killer Cell Frequency in Chronic Tinnitus. Front Psychol. 2022 Jun 23;13:871822. doi: 10.3389/fpsyg.2022.871822. PMID: 35814090; PMCID: PMC9262102.

Chaix R, Fagny M, Cosin-Tomás M, Alvarez-López M, Lemee L, Regnault B, Davidson RJ, Lutz A, Kaliman P. Differential DNA methylation in experienced meditators after an intensive day of mindfulness-based practice: Implications for immune-related pathways. Brain Behav Immun. 2020 Feb;84:36-44. doi: 10.1016/j.bbi.2019.11.003. Epub 2019 Nov 13. PMID: 31733290; PMCID: PMC7010561.

Fang CY, Reibel DK, Longacre ML, Rosenzweig S, Campbell DE, Douglas SD. Enhanced psychosocial well-being following participation in a mindfulness-based stress reduction program is associated with increased natural killer cell activity. J Altern Complement Med. 2010 May;16(5):531-8. doi: 10.1089/acm.2009.0018. PMID: 20455784; PMCID: PMC2921566.

Infante JR, Peran F, Rayo JI, Serrano J, Domínguez ML, Garcia L, Duran C, Roldan A. Levels of immune cells in transcendental meditation practitioners. Int J Yoga. 2014 Jul;7(2):147-51. doi: 10.4103/0973-6131.133899. PMID: 25035626; PMCID: PMC4097901.

Koga C, Itoh K, Aoki M, Suefuji Y, Yoshida M, Asosina S, Esaki K, Kameyama T. Anxiety and pain suppress the natural killer cell activity in oral surgery outpatients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001 Jun;91(6):654-8. doi: 10.1067/moe.2001.115465. PMID: 11402277.

Küchler T, Bestmann B, Rappat S, Henne-Bruns D, Wood-Dauphinee S. Impact of psychotherapeutic support for patients with gastrointestinal cancer undergoing surgery: 10-year survival results of a randomized trial. J Clin Oncol. 2007 Jul 1;25(19):2702-8. doi: 10.1200/JCO.2006.08.2883. Erratum in: J Clin Oncol. 2007 Sep 20;25(27):4328. PMID: 17602075.

Levi B, Benish M, Goldfarb Y, Sorski L, Melamed R, Rosenne E, Ben-Eliyahu S. Continuous stress disrupts immunostimulatory effects of IL-12. Brain Behav Immun. 2011 May;25(4):727-35. doi: 10.1016/j.bbi.2011.01.014. Epub 2011 Jan 28. PMID: 21277367; PMCID: PMC3081380.

Mehta R, Sharma K, Potters L, et al. (May 09, 2019) Evidence for the Role of Mindfulness in Cancer: Benefits and Techniques. Cureus 11(5): e4629. doi:10.7759/cureus.4629

Thibodeaux N, Rossano MJ. Meditation and Immune Function: The Impact of Stress Management on the Immune System. OBM Integrative and Complementary Medicine 2018; 3(4): 032; doi:10.21926/obm.icm.1804032.

You May Also Like

Ready To Redefine Your Views On Cancer Treatment?