เคอร์คูมิน

เนื้อหาโดยสรุป

เคอร์คูมินเป็นสารสกัดจากพืชที่ได้รับการศึกษาโดยละเอียดและพบว่ามีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งในการต้านต่อเซลล์มะเร็งหรืออีกชื่อคือ CFC ที่มีคำจำกัดความ คือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเป็นการหมัก โดยกลไกลหลักในการออกฤทธิ์ของสารเคอร์คูมินคือ:

เคอร์คูมินเป็นสารสกัดที่มีโครงสร้างสารอยู่ในกลุ่มโพลีฟีนอลที่สกัดจากรากขมิ้นชัน (Curcuma longa) ซึ่งเป็นสารที่มีประวัติการในการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทั้งที่เป็นเครื่องเทศที่ใช้ในการประกอบอาหารรวมไปถึงการนำมาใช้ในด้านการแพทย์แผนโบราณแบบอายุรเวท มีงานวิจัยออกมามากมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและพบว่าประสิทธิภาพการรักษาของขมิ้นชันนั้นมาจากสารเคอร์คูมิน (ไดเฟอรูลอย์เมแทน) ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของขมิ้นชัน สารนี้ส่งผลต่อปฏิกิริยาหลายชนิดในร่างกายมนุษย์ เช่น ควบคุมการคัดลอกสารพันธุกรรมหลากหลายชนิด สารที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเซลล์ (cytokines) สารที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนระดับเซลล์ (protein kinase) สารที่ช่วยยึดเซลล์เข้าด้วยกัน (adhesion molecule) รวมถึงเอนไซม์และปฏิกิริยารีดอกซ์ที่เชื่อมโยงกับการอักเสบ เพราะภาวะการอักเสบเรื้อรังนี้เอง ก่อให้เกิดการปรับตัวด้านสรีรวิทยาอย่างต่อเนื่องจนเกิดพยาธิสภาพ (pathology) และการทำงานที่เสื่อมถอยจนเกิดโรคที่แสดงอาการกายภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบ โรคซึมเศร้า และ โรค CFC ตามมา

นอกจากนี้มีฐานข้อมูลงานวิจัยอย่างน้อย 2000 ฉบับ ในระบบสถาบันการแพทย์แห่งชาติ PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) ที่รับรองคุณสมบัติของเคอร์คูมิน ไม่ใช่แค่ในด้านการต้านการอักเสบที่เป็นที่ทราบกันดีเท่านั้น แต่ในด้านความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านไวรัส และต้านการเจริญเติบโต (ป้องกันการเจริญเติบโตของ CFC) รวมไปถึงยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการตายตามธรรมชาติของเซลล์เมื่อเกิดการแบ่งตัวผิดปกติ (pro-apoptosis) (กระตุ้น CFC ให้ทำลายตัวเอง) โดยสามารถยกตัวอย่างผ่านการทดลองทางคลินิกที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยปราศจากผลข้างเคียง

มีข้อมูลการวิจัยยืนยันอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพของเคอร์คูมินในการกำจัด CFC โดยไม่ทำลายเซลล์ปกติ จึงทำให้เป็นการรักษามุ่งเป้าที่ปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากการรักษาแผนปัจจุบัน เช่น การให้เคมีบำบัดและรังสีรักษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรักษาดังกล่าวส่งผลต่อเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วในร่างกายด้วย โดยเคอร์คูมินจะมุ่งเป้าหมายเฉพาะเซลล์ CFC เท่านั้นผ่านลักษณะทางชีววิทยาของเซลล์ CFC ที่แตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยไม่ส่งผลเสียต่อเซลล์อื่น ๆ ของร่างกาย

อย่างไรก็ตามหากเคอร์คูมินถูกบริโภคผ่านการรับประทานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เนื่องจากเคอรร์คูมินดูดซึมผ่านลำไส้ได้ไม่ดี อีกทั้งยังถูกเผาผลาญและกำจัดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารยาผ่านการให้ทางหลอดเลือดดำเพื่อให้ยาได้ระดับต่อการรักษา (therapeutic blood level) หรือเพียงพอต่อการกำจัดเซลล์ CFC ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติน้อยที่สุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเคอร์คูมินเราสามารถให้ร่วมกับวิธีการรักษาที่มุ่งเป้าต่อการใช้พลังงานที่แตกต่างของเซลล์ CFC ตัวอื่น ๆ ที่ไปท้าทายจุดอ่อนทางเมตาโบลิก (metabolic) ในกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเอาชนะความสามารถในการปรับตัวของเซลล์ CFC ให้จงได้ โดยวิธีการรักษาทางเมตาโบลิก (metabolic therapy) เหล่านี้สามารถให้ได้ในวันเดียวกัน หรือ ให้สลับวันกันเพื่อให้เซลล์ CFC อ่อนล้าจากการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะเซลล์พวกนี้ไม่มีเอนไซม์ที่จำเพาะต่อการต้านทานการรักษาด้านเมตาโบลิกจนทำให้ยากต่อการรอดชีวิตของพวกมันได้

เคอร์คูมินมีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่ภายใน CFC โดยจะมีผลจำกัดการเจริญเติบโตของเซลล์ CFC ผ่านการปรับเปลี่ยนสัญญาณสื่อสารในเซลล์ (cytokines) สัญญาณการเจริญเติบโต การแสดงออกของยีนส์ และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน นอกเหนือจากผลกระทบต่อเซลล์ CFC แล้วนั้น เคอร์คูมินยังส่งผลสนับสนุนทางสรีรวิทยาที่หลากหลายในการเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพโดยรวม

ผ่านกลไกสำคัญดังต่อไปนี้:

การกระตุ้นการตายของเซลล์

คุณสมบัติที่เป็นอมตะของ CFC เป็นผลลัพธ์จากการตั้งโปรแกรมปฏิบัติการใหม่ของยีนส์บางส่วนเพื่อลดการตายตามปกติของเซลล์ (apoptosis) ซึ่งเป็นวิธีที่เซลล์ปกติตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้น โดยตัวอย่างของสัญญาณเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมรอบ CFC เช่น ปัจจัยการเจริญเติบโต, สารสื่อสัญญาณกระตุ้นการอักเสบ และ ภาวะการขาดออกซิเจนเพราะสัญญาณเหล่านี้นั้นเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ส่งเสริมการขยายตัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้ของเซลล์ CFC ส่วนตัวที่ช่วยควบคุมการเติบโตที่ส่งผลให้เกิดการตายตามปกติของเซลล์ที่สำคัญ เช่น P53 และ PTEN มักถูกปิดใช้งานลงใน CFC

อีกทั้งยังมีตัวควบคุมเซลล์ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตที่เรียกว่า mTOR (mammalian target of rapamycin) ที่มักจะทำงานมากเกินไปในเซลล์ CFC จนก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ เคอร์คูมินสามารถปรับการทำงานของตัวควบคุมเหล่านี้ให้กลับมาสู่วงจรการทำงานระดับเซลล์ที่สมดุลได้อีกครั้ง ซึ่งเพิ่มอัตราการตายของเซลล์ CFC อย่างมีนัยสำคัญ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผ่านการลดสัญญาณการอักเสบ เช่น ไซโตไคน์ IL-6 และ HIF1α ซึ่งถูกเปิดใช้งานภายใต้เงื่อนไขของการขาดออกซิเจนในเนื้องอก โดยในความเป็นจริง HIF1α นั้นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการเติบโตและแพร่กระจายของเซลล์ CFC เป็นอย่างมาก และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับสารเพื่อการรักษาอื่น ๆ เช่น แอสคอร์เบต (วิตามิน C) และเควอซิติน (quercetin) (สารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟลาวินอยด์ที่มีอยู่ในพืช) ที่สามารถปิดการทำงานของ HIF1α จนทำให้เซลล์ CFC ถูกทำลายโดยไม่ส่งผลอันตรายต่อเซลล์ปกติ อีกทั้งเคอร์คูมินยังสามารถกระตุ้นการตายตามปกติของเซลล์ (Apoptosis) ผ่านกระบวนการเพิ่มสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ CFC ให้มากขึ้น เนื่องจากเซลล์เหล่านี้มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากสารอนุมูลอิสระที่ต่ำจึงเป็นเหตุผลให้การทำลายด้วยวิธีนี้นั้นจำเพาะต่อเซลล์ CFC เช่นกัน

การป้องกันการแพร่กระจาย CFC

เคอร์คูมินสามารถป้องกันการแพร่กระจายของ CFC ไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกลได้จากหลายกลไก การแพร่กระจายของ CFC สัมพันธ์กับการขาดออกซิเจนในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ CFC การที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอ ส่งผลต่อระดับออกซิเจนที่ลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อกลไกการปรับตัวและเมตาบอลิซึมของ CFC ทำให้ไปกระตุ้น Hypoxia-inducible factors เช่น HIF-1α ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ CFC สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนและสารอาหารที่ไม่เพียงพอ โดยการกระตุ้นกระบวนการเพิ่มพลังงานผ่านการหมัก (glycolysis) และยังไปเพิ่มการสร้างเส้นเลือดใหม่ (angiogenesis) นอกจากนี้การขาดออกซิเจนยังทำให้ CFC บางส่วนมีลักษณะคล้าย stem cells ผ่านกระบวนการ epithelial-mesenchymal transition (EMT) ส่งผลให้ CFC มีความรุนแรง และดื้อต่อการรักษามากยิ่งขึ้น

เคอร์คูมินสามารถป้องกันการแพร่กระจายของ CFC โดยการลดระดับของ cytokines ที่กระตุ้นการอักเสบ และหยุดการส่งสัญญาณของ HIF-1α ในบริเวณรอบๆ CFC เคอร์คูมินยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบ ๆ CFC ผ่านการยับยั้ง vascular endothelial growth factor (VEGF)

อีกเป้าหมายหนึ่งของเคอร์คูมินคือโปรตีนที่ CFC ใช้ในการทำลายโครงสร้างของเนื้อเยื่อ เช่น E-cadherin ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกาวที่เชื่อมเซลล์เข้าด้วยกัน ถ้าเสีย E-cadherin ไปจะทำให้เซลล์หลุดออกจากกัน และแพร่กระจายได้อย่างอิสระ เคอร์คูมินจะไปช่วยให้ E-cadherin กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจึงช่วยลดการแพร่กระจายของ CFC

นอกจากนี้เคอร์คูมินยังยับยั้งเอนไซม์ matrix metalloproteinases (MMPs) ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนโครงสร้างที่อยู่ระหว่างเซลล์หรือ extracellular matrix (ECM) การย่อยสลายดังกล่าวจะไปกระตุ้นการหลั่ง cytokines และ growth factors ซึ่งจะยิ่งไปเพิ่มการอักเสบ การสร้างเส้นเลือดใหม่ และการแพร่กระจายของ CFC ในงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าระดับของ MMPs ที่สูงสัมพันธ์โดยตรงกับความรุนแรง การรุกราน และการแพร่กระจายของ CFC เคอร์คูมินสามารถลดการทำงานของ MMPs ส่งผลให้การย่อยสลายของโปรตีนใน ECM ช้าลง ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของ CFC ไปยังเนื้อเยื่อบริเวณอื่น

การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันเป็นส่วนสำคัญในการกำจัด CFC ถ้าระบบภูมิคุ้มกันถูกรบกวนหรือถูกกดการทำงาน CFC จะเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น CFC ยังพัฒนากลไลการหลบเลี่ยงการโจมตีจากระบบภูมิคุ้มกัน อุปสรรคที่สำคัญของระบบภูมิคุ้มกันคือ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ CFC (TME) ที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน ความเป็นกรด การขาดออกซิเจน และ cytokines ในสภาพแวดล้อมรอบ ๆ CFC จะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และยังไปเพิ่มระดับของ T regulatory cells ซึ่งไปยับยั้ง T cells ที่ทำหน้าที่ฆ่าเซลล์อื่น และยังไปเพิ่ม tumor-associated macrophages (TAMs) ซึ่งไม่เพียงแค่สูญเสียหน้าที่ในการกินเซลล์เนื้องอก แต่ยังไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของ CFC TAMs หลั่ง cytokines เช่น TGF-β ซึ่งยับยั้งการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ฆ่า CFC เช่น cytotoxic T lymphocytes และ natural killer cells (NK)

เคอร์คูมินสามารถย้อนกลับกระบวนการกดภูมิคุ้มกันในสภาพแวดล้อมรอบ ๆ CFC (TME) โดยการไปยับยั้งกระบวนการสร้าง cytokines ที่ทำหน้าที่กดภูมิคุ้มกันเช่น TGF-β, IL-10 และยังไปกระตุ้น cytokines ที่ทำหน้าที่ต้าน CFC เช่น IFN‐γ, TNF-α ซึ่งจะไปกระตุ้น T-lymphocyte, NK cell และเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ใน TME ให้กลับมาฆ่า CFC ปริมาณและการทำงานของ T-cells และ NK cells เป็นตัวชี้วัดว่าเนื้องอกจะโตและอยู่รอดได้หรือไม่

การกำจัดเซลล์ต้นกำเนิด CFC

เซลล์ต้นกำเนิด CFC เป็นแค่เซลล์เดียวที่อยู่ในเนื้องอกที่สามารถแพร่กระจายได้ เพราะว่ามีความสามารถในการปรับตัวสูง ทำให้สามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายหรือพิษจากการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบัน การที่เซลล์นี้ปรับตัวได้ดีทำให้มันรอดจากยาเคมีบำบัด การฉายแสง นอกจากนี้มันยังโตและแพร่กระจายได้ด้วย ในความเป็นจริงการรักษาที่เป็นมาตรฐานยังไปเพิ่มปริมาณ เซลล์ต้นกำเนิด CFC และยังไปทำให้ CFC ที่โตเต็มที่แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็น เซลล์ต้นกำเนิด CFC นอกจากนี้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสียังไปสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของเซลล์ต้นกำเนิด CFC

เคอร์คูมินเป็นสารสกัดจากพืชที่มีความโดดเด่นในการมุ่งเป้าไปที่เซลล์ต้นกำเนิด CFC ซึ่งนำไปสู่การป้องกันการเจริญเติบโต กลไกที่สำคัญคือไปยับยั้ง cytokines ที่ชักนำให้เกิดการอักเสบเช่น IL-6 และ IL-8 ที่จำเป็นในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิด CFC ในขณะที่ยาเคมีบำบัดจะไปเพิ่ม cytokines เหล่านี้ทำให้เกิดการดื้อต่อการรักษาและอัตราการรอดชีวิตที่ไม่ดี นอกจากนี้เคอร์คูมินยังไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด CFC โดยการย้อนกลับคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิด ยกตัวอย่างเช่น เคอร์คูมินไปยับยั้งเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase (ALDH) ที่ช่วยในการกำจัดสารพิษ ทำให้เซลล์ต้นกำเนิด CFC สามารถต่อต้านสารพิษที่เข้ามาทำอันตรายได้ แต่เคอร์คูมินจะเข้าไปยับยั้ง ALDH ทำให้เซลล์ต้นกำเนิด CFC ตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการควบคุมยีนส์ เคอร์คูมินจึงสามารถเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิด CFC ให้กลับมาเป็นเซลล์ที่มีสุขภาพดีได้

นอกจากนั้น เคอร์คูมินยังสามารถกำจัดเซลล์ต้นกำเนิด CFC โดยการทำให้ระบบภูมิคุ้มกันรอบ ๆ สภาพแวดล้อมของ CFC กลับมาทำงานได้ดี การศึกษาหลายงานพบว่า การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการทำให้ NK cell เข้ามาที่เนื้องอกได้ เป็นกลไกสำคัญของเคอร์คูมินที่ช่วยกำจัดเซลล์ต้นกำเนิด CFC

การส่งเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ

นอกเหนือจากการมุ่งเป้าไปที่เซลล์ต้นกำเนิด CFC เคอร์คูมินยังมีประโยชน์หลายอย่างต่อร่างกาย เช่น การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ glutathione ที่ช่วยในการส่งเสริมกระบวนการกำจัดสารพิษของร่างกายและยังช่วยกำจัดสารพิษและมะเร็ง นอกจากนี้ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของ เคอร์คูมิน ยังมากกว่ายา NSAIDs เช่น ibuprofen เคอร์คูมินไปยับยั้ง nuclear factor kappa beta (NF-κB) ซึ่งน่าจะเป็นกลไกระดับเซลล์ที่สำคัญที่สุดของการอักเสบ ส่งผลให้ผลข้างเคียงจาก เซลล์ต้นกำเนิด CFC และการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเช่น การเสียมวลกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย การบาดเจ็บของไตลดลง

กล่าวโดยสรุป เคอร์คูมินเป็นสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลในการยับยั้งการอักเสบและมุ่งเป้าจำเพาะไปที่เซลล์ต้นกำเนิด CFC เคอร์คูมินออกฤทธิ์ผ่านหลายกลไกไปกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์และยังป้องกันการแพร่กระจายของ CFC และยังไปส่งเสริมภูมิคุ้มกันและสารต้านอนุมูลอิสระ

อ่านเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา

อ้างอิง

Amalraj A, Varma K, Jacob J, Divya C, Kunnumakkara AB, Stohs SJ, Gopi S. A Novel Highly Bioavailable Curcumin Formulation Improves Symptoms and Diagnostic Indicators in Rheumatoid Arthritis Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Two-Dose, Three-Arm, and Parallel-Group Study. J Med Food. 2017 Oct;20(10):1022-1030. doi: 10.1089/jmf.2017.3930. Epub 2017 Aug 29. PMID: 28850308.

Almanaa TN, Geusz ME, Jamasbi RJ. Effects of curcumin on stem-like cells in human esophageal squamous carcinoma cell lines. BMC Complement Altern Med. 2012 Oct 24;12:195. doi: 10.1186/1472-6882-12-195. PMID: 23095512; PMCID: PMC3528437.

Bae MK, Kim SH, Jeong JW, Lee YM, Kim HS, Kim SR, Yun I, Bae SK, Kim KW. Curcumin inhibits hypoxia-induced angiogenesis via down-regulation of HIF-1. Oncol Rep. 2006 Jun;15(6):1557-62. PMID: 16685395.

Basak SK, Bera A, Yoon AJ, Morselli M, Jeong C, Tosevska A, Dong TS, Eklund M, Russ E, Nasser H, Lagishetty V, Guo R, Sajed D, Mudgal S, Mehta P, Avila L, Srivastava M, Faull K, Jacobs J, Pellegrini M, Shin DS, Srivatsan ES, Wang MB. A randomized, phase 1, placebo-controlled trial of APG-157 in oral cancer demonstrates systemic absorption and an inhibitory effect on cytokines and tumor-associated microbes. Cancer. 2020 Apr 15;126(8):1668-1682. doi: 10.1002/cncr.32644. Epub 2020 Feb 5. PMID: 32022261.

Bayet-Robert M, Kwiatkowski F, Leheurteur M, Gachon F, Planchat E, Abrial C, Mouret-Reynier MA, Durando X, Barthomeuf C, Chollet P. Phase I dose escalation trial of docetaxel plus curcumin in patients with advanced and metastatic breast cancer. Cancer Biol Ther. 2010 Jan;9(1):8-14. doi: 10.4161/cbt.9.1.10392. Epub 2010 Jan 21. PMID: 19901561.

Beevers CS, Chen L, Liu L, Luo Y, Webster NJ, Huang S. Curcumin disrupts the Mammalian target of rapamycin-raptor complex. Cancer Res. 2009 Feb 1;69(3):1000-8. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-08-2367. Epub 2009 Jan 27. PMID: 19176385; PMCID: PMC4307947.

Bhattacharyya S, Md Sakib Hossain D, Mohanty S, Sankar Sen G, Chattopadhyay S, Banerjee S, Chakraborty J, Das K, Sarkar D, Das T, Sa G. Curcumin reverses T cell-mediated adaptive immune dysfunctions in tumor-bearing hosts. Cell Mol Immunol. 2010 Jul;7(4):306-15. doi: 10.1038/cmi.2010.11. Epub 2010 Mar 22. PMID: 20305684; PMCID: PMC4003225.

Bisht S, Mizuma M, Feldmann G, Ottenhof NA, Hong SM, Pramanik D, Chenna V, Karikari C, Sharma R, Goggins MG, Rudek MA, Ravi R, Maitra A, Maitra A. Systemic administration of polymeric nanoparticle-encapsulated curcumin (NanoCurc) blocks tumor growth and metastases in preclinical models of pancreatic cancer. Mol Cancer Ther. 2010 Aug;9(8):2255-64. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-10-0172. Epub 2010 Jul 20. PMID: 20647339; PMCID: PMC2942082.

Biswas J, Sinha D, Mukherjee S, Roy S, Siddiqi M, Roy M. Curcumin protects DNA damage in a chronically arsenic-exposed population of West Bengal. Hum Exp Toxicol. 2010 Jun;29(6):513-24. doi: 10.1177/0960327109359020. Epub 2010 Jan 7. PMID: 20056736.

Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, Hsu MM, Ho YF, Shen TS, Ko JY, Lin JT, Lin BR, Ming-Shiang W, Yu HS, Jee SH, Chen GS, Chen TM, Chen CA, Lai MK, Pu YS, Pan MH, Wang YJ, Tsai CC, Hsieh CY. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res. 2001 Jul-Aug;21(4B):2895-900. PMID: 11712783.

Cohen AN, Veena MS, Srivatsan ES, Wang MB. Suppression of interleukin 6 and 8 production in head and neck cancer cells with curcumin via inhibition of Ikappa beta kinase. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Feb;135(2):190-7. doi: 10.1001/archotol.135.2.190. PMID: 19221248.

Dastani M, Rahimi HR, Askari VR, Jaafari MR, Jarahi L, Yadollahi A, Rahimi VB. Three months of combination therapy with nano-curcumin reduces the inflammation and lipoprotein (a) in type 2 diabetic patients with mild to moderate coronary artery disease: Evidence of a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Biofactors. 2023 Jan;49(1):108-118. doi: 10.1002/biof.1874. Epub 2022 Jun 8. PMID: 35674733.

Dhillon N, Aggarwal BB, Newman RA, Wolff RA, Kunnumakkara AB, Abbruzzese JL, Ng CS, Badmaev V, Kurzrock R. Phase II trial of curcumin in patients with advanced pancreatic cancer. Clin Cancer Res. 2008 Jul 15;14(14):4491-9. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-0024. PMID: 18628464.

He ZY, Shi CB, Wen H, Li FL, Wang BL, Wang J. Upregulation of p53 expression in patients with colorectal cancer by administration of curcumin. Cancer Invest. 2011 Mar;29(3):208-13. doi: 10.3109/07357907.2010.550592. PMID: 21314329.

James MI, Iwuji C, Irving G, Karmokar A, Higgins JA, Griffin-Teal N, Thomas A, Greaves P, Cai H, Patel SR, Morgan B, Dennison A, Metcalfe M, Garcea G, Lloyd DM, Berry DP, Steward WP, Howells LM, Brown K. Curcumin inhibits cancer stem cell phenotypes in ex vivo models of colorectal liver metastases, and is clinically safe and tolerable in combination with FOLFOX chemotherapy. Cancer Lett. 2015 Aug 10;364(2):135-41. doi: 10.1016/j.canlet.2015.05.005. Epub 2015 May 12. PMID: 25979230; PMCID: PMC4510144.

Kanai M, Otsuka Y, Otsuka K, Sato M, Nishimura T, Mori Y, Kawaguchi M, Hatano E, Kodama Y, Matsumoto S, Murakami Y, Imaizumi A, Chiba T, Nishihira J, Shibata H. A phase I study investigating the safety and pharmacokinetics of highly bioavailable curcumin (Theracurmin) in cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol. 2013 Jun;71(6):1521-30. doi: 10.1007/s00280-013-2151-8. Epub 2013 Mar 30. PMID: 23543271.

Kanai M, Yoshimura K, Asada M, Imaizumi A, Suzuki C, Matsumoto S, Nishimura T, Mori Y, Masui T, Kawaguchi Y, Yanagihara K, Yazumi S, Chiba T, Guha S, Aggarwal BB. A phase I/II study of gemcitabine-based chemotherapy plus curcumin for patients with gemcitabine-resistant pancreatic cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2011 Jul;68(1):157-64. doi: 10.1007/s00280-010-1470-2. Epub 2010 Sep 22. PMID: 20859741.

Kunnumakkara AB, Diagaradjane P, Guha S, Deorukhkar A, Shentu S, Aggarwal BB, Krishnan S. Curcumin sensitizes human colorectal cancer xenografts in nude mice to gamma-radiation by targeting nuclear factor-kappaB-regulated gene products. Clin Cancer Res. 2008 Apr 1;14(7):2128-36. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-07-4722. PMID: 18381954.

Kunwar A, Barik A, Mishra B, Rathinasamy K, Pandey R, Priyadarsini KI. Quantitative cellular uptake, localization and cytotoxicity of curcumin in normal and tumor cells. Biochim Biophys Acta. 2008 Apr;1780(4):673-9. doi: 10.1016/j.bbagen.2007.11.016. Epub 2007 Dec 15. PMID: 18178166.

Lee HL, Jang JW, Lee SW, Yoo SH, Kwon JH, Nam SW, et al. Inflammatory cytokines and change of Th1/Th2 balance as prognostic indicators for hepatocellular carcinoma in patients treated with transarterial chemoembolization. Sci Rep. 2019;9: 3260.

Lelbach A, Muzes G, Feher J. Current perspectives of catabolic mediators of cancer cachexia. Med Sci Monit. 2007 Sep;13(9):RA168-173. PMID: 17767131.

Lin X, Bai D, Wei Z, Zhang Y, Huang Y, Deng H, Huang X. Curcumin attenuates oxidative stress in RAW264.7 cells by increasing the activity of antioxidant enzymes and activating the Nrf2-Keap1 pathway. PLoS One. 2019 May 21;14(5):e0216711. doi: 10.1371/journal.pone.0216711. PMID: 31112588; PMCID: PMC6528975.

Lin YG, Kunnumakkara AB, Nair A, Merritt WM, Han LY, Armaiz-Pena GN, Kamat AA, Spannuth WA, Gershenson DM, Lutgendorf SK, Aggarwal BB, Sood AK. Curcumin inhibits tumor growth and angiogenesis in ovarian carcinoma by targeting the nuclear factor-kappaB pathway. Clin Cancer Res. 2007 Jun 1;13(11):3423-30. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-06-3072. PMID: 17545551.

Lopresti AL, Maes M, Maker GL, Hood SD, Drummond PD. Curcumin for the treatment of major depression: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. J Affect Disord. 2014;167:368-75. doi: 10.1016/j.jad.2014.06.001. Epub 2014 Jun 11. PMID: 25046624.

Mukherjee S, Fried A, Hussaini R, White R, Baidoo J, Yalamanchi S, Banerjee P. Phytosomal curcumin causes natural killer cell-dependent repolarization of glioblastoma (GBM) tumor-associated microglia/macrophages and elimination of GBM and GBM stem cells. J Exp Clin Cancer Res. 2018 Jul 25;37(1):168. doi: 10.1186/s13046-018-0792-5. PMID: 30041669; PMCID: PMC6058381.

Panahi Y, Khalili N, Sahebi E, Namazi S, Simental-Mendía LE, Majeed M, Sahebkar A. Effects of Curcuminoids Plus Piperine on Glycemic, Hepatic and Inflammatory Biomarkers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Drug Res (Stuttg). 2018 Jul;68(7):403-409. doi: 10.1055/s-0044-101752. Epub 2018 Feb 19. PMID: 29458218.

Pastorelli D, Fabricio ASC, Giovanis P, D’Ippolito S, Fiduccia P, Soldà C, Buda A, Sperti C, Bardini R, Da Dalt G, Rainato G, Gion M, Ursini F. Phytosome complex of curcumin as complementary therapy of advanced pancreatic cancer improves safety and efficacy of gemcitabine: Results of a prospective phase II trial. Pharmacol Res. 2018 Jun;132:72-79. doi: 10.1016/j.phrs.2018.03.013. Epub 2018 Mar 31. PMID: 29614381.

Takada Y, Bhardwaj A, Potdar P, Aggarwal BB. Nonsteroidal anti-inflammatory agents differ in their ability to suppress NF-kappaB activation, inhibition of expression of cyclooxygenase-2 and cyclin D1, and abrogation of tumor cell proliferation. Oncogene. 2004 Dec 9;23(57):9247-58. doi: 10.1038/sj.onc.1208169. PMID: 15489888.

Thayyullathil F, Chathoth S, Hago A, Patel M, Galadari S. Rapid reactive oxygen species (ROS) generation induced by curcumin leads to caspase-dependent and -independent apoptosis in L929 cells. Free Radic Biol Med. 2008 Nov 15;45(10):1403-12. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2008.08.014. Epub 2008 Aug 16. PMID: 18762247.

Wang S, Yu S, Shi W, Ge L, Yu X, Fan J, Zhang J. Curcumin inhibits the migration and invasion of mouse hepatoma Hca-F cells through down-regulating caveolin-1 expression and epidermal growth factor receptor signaling. IUBMB Life. 2011 Sep;63(9):775-82. doi: 10.1002/iub.507. PMID: 22362715.

Xu B, Yu L, Zhao L-Z. Curcumin up regulates T helper 1 cells in patients with colon cancer. Am J Transl Res. 2017;9: 1866–75

Yu LL, Wu JG, Dai N, Yu HG, Si JM. Curcumin reverses chemoresistance of human gastric cancer cells by downregulating the NF-κB transcription factor. Oncol Rep. 2011 Nov;26(5):1197-203. doi: 10.3892/or.2011.1410. Epub 2011 Aug 2. PMID: 21811763.

Zou JY, Su CH, Luo HH, Lei YY, Zeng B, Zhu HS, et al. Curcumin converts Foxp3+ regulatory T cells to T helper 1 cells in patients with lung cancer. J Cell Biochem. 2018;119: 1420–8.

อ่านเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา

You May Also Like

Ready To Redefine Your Views On Cancer Treatment?